Tillbehör till X97

Plattjärnsstyrning (tillval)

Plattjärnsstyrning till X97 fastmaskin kan med fördel användas för att erhålla en enhetlig bredd på fasen utefter arbetsstycket längd. Plattjärnsstyrningen rekommenderas för plåtbredder mellan 50-350mm.

Rondellstyrning (tillval)

För att kunna fasa rondeller i X97 fasmaskin krävs att maskinen utrustas med ett tillbehör för att kunna fasa en rondell. Rondellstyrningen klarar diametrar mellan 450-2000mm.

Dimmsmörjutrustning (tillval)

Smörjning av fasprocessen gör att skärtrissan håller längre, vår dimsmörjutrustning startar automatiskt när maskinen startas.

Med detta tillbehör anpassar sig maskinen efter arbetsstycket (tillval)

Positionen av maskinen kan justeras för att passa den form, storlek och vikt på det aktuella arbetsstycket. Det kan stå i ett stationärt läge eller hängas för rörelse antingen i stående eller upp och ned. Om arbetet avbryts flyttar själva maskinen sig längs arbetsstycket, istället för arbetsstycket matas in i maskinen.

Se applikationsexempel