Skärtrissor för X91, X93 och X97

Till dessa fasmaskiner finnes att antal olika skärtrissor. Rent generellt kan man säga att den mest fintandade skärtrissan ger det finaste snittet. Vid fasning av hårdare och segare material kan vissa svårigheter uppstå vid matningen, speciellt om fasdjupet är stort. Vid sådana fall väljes en mer grovtandad skärtrissa. Till maskinen finnes standard trissor med tre olika tandningar typ A, B och C. Utöver detta finnes 2 st special trissor.

A. Grovtandning: Rekommenderas för fall då fas med maximala dimensioner skall utföras i stora och tunga arbetsstycken.

B. Normaltandning: Lämpligt vid grövre fasning av mindre arbetsstycken.

C. Fintandning: Användes med fördel i alla material vid fasbredder understigande 15mm, om styckevikten är mindre än 50kg.

Standardskärtrissor rekommenderas för material upp till en brotthållfasthet av 550N/mm2:

161.505.85 Fintandad
161.504.85 Normal tandad
161.503.85 Grovtandad
197.724.01 Medium tandad

”Chipper” trissor rekommenderas för material upp till en brotthållfasthet av 550-690N/mm2:

163.704.01 Fintandad
163.703.01 Normal tandad
163.705.01 Grovtandad
198.026.01 Extra grovtandad

Skärtrissor för X8 och X10 fasmaskiner

Typ A normal tandad skärtrissa: Skärtrissa som rekommenderas för alla olika sorter av plåt med en tjocklek överskridande 6mm (dock inte höghållfast material)

Typ B Fintandad skärtrissa: Skärtrissa vilken rekommenderas för alla olika sorters plåt mellan 4-10mm’s tjocklek.

Typ C Extra fintandad skärtrissa: Denna skärtrissa rekommenderas för alla sorters plåt mellan 3-6 mm’s plåttjocklek.