NKO

X-machines AB är sedan 2016 återförsäljare av NKO produktprogram. NKO kompletterar på ett bra sätt X-97 speciellt inom de mindre och lättare bearbetningarna. För mer information se NKO:s hemsida

Kontaktpersoner

Jan Bergentall

070 770 21 84

jan.bergentall@x-machines.se