Support

Eftersom maskinerna är utvecklade för att möta och även överträffa kundernas krav, är behovet av professionell eftermarknadsservice viktigt och det är därför X-Machines strävar efter att ge kunden den bästa servicen, reservdelar och verktyg för maskinerna. Eftermarknad och Maskinförsäljning hanteras av personal som har mångårig erfarenhet X-97. Maskinförsäljningen är bara början på vår kundrelation. Med en branschledande eftermarknad och service är vi fast beslutna att fortsätta ha dig som nöjd kund i många år. Sedan 2022 har X-Machines övertagit den amerikanska verksamheten Pull-X, Inc. Distributionen fortsätter som tidigare men nu direkt från X-Machines i Sverige.

Kontaktpersoner

Jan Bergentall

070 770 21 84

jan.bergentall@x-machines.se