X-Machines tillverkar och säljer X-97 fasmaskiner

X97 fasmaskin fungerar i princip som ett rullande skär där en trissa skjuver av materialet. Skärtrissan matar även arbetsstycket eller maskinen beroende på om arbetsstycket eller maskinen är stationär.

Nytt namn, samma produkt

Pullmax har varit i branschen 80 år och samma personal kommer att fortsätta att tillverka X97 fasningsmaskin under det nya namnet X-Machines Sweden AB. Denna förändring beror på att LVD förvärvar namnet Pullmax och dess produktion och försäljning av Pullmax CNC stansmaskiner.

Den amerikanska verksamheten Pull-X, Inc (tidigare Pullmax Inc.) har övertagits och drivs numera utav oss på X-Machines Sweden AB. Bolaget Pull-X har lång tradition och erfarenhet av marknadsföring och distribution på de Nord och Sydamerikanska marknaderna inom metallberarbetningsindustrin.

Loewer slip- och avgradningsmaskiner

X-Machines är återförsäljare av Loewer slip- och avgradningsmaskiner. ”Det är mycket glädjande att kunna erbjuda en gedigen kvalitetsmaskin som på kan komplettera X-97:an, kommenterar Jan Bergentall”. Mer information om Loewer.